Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

dolorez
3331 42c0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow
dolorez
4418 e927 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow
8274 136e 420

petalier:

@weheartit /entry/130529981

dolorez
dolorez
dolorez
1220 8901 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dolorez
1198 abda 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dolorez
9167 bbc3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dolorez
2442 c84b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dolorez
5101 9f2c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dolorez
6410 86be 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dolorez
6412 6cd2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dolorez
Tęsknię za rozmową. Tęsknię za widokiem. Tęsknię za Tobą.
— anonim
Reposted fromomphh omphh viamyfuckingreality myfuckingreality
dolorez
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"

March 15 2018

dolorez
6637 c99f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaayati ayati
dolorez
2869 f24a 420
piękna Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaayati ayati
dolorez
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
Reposted fromolewka olewka viaayati ayati
dolorez
0318 4842 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaayati ayati
dolorez
6603 70aa 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaayati ayati
dolorez
2980 b5d5 420
Reposted fromlaters laters viaayati ayati
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl